Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
 Trực tuyến :  7
 Lượt truy cập :  11755035

Nhà sản xuất

Code : N1800FK

Giá : 3,250,000 VNĐ

Code : N900FK

Giá : 2,650,000 VNĐ

Code : N450FK

Giá : 2,200,000 VNĐ

Code : N21000QLK

Giá : 48,668,000 VNĐ

Code : N1400TOK-G

Giá : 30,870,000 VNĐ

Code : N15000QLK

Giá : 26,775,000 VNĐ

Code : N1000TOK-G

Giá : 26,933,000 VNĐ

Code : 10000QLK

Giá : 22,943,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON N10000QLK
Cờ lê lực KANON N10000QLK

Code : N10000QLK

Giá : 22,943,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON 15000QLK
Cờ lê lực KANON 15000QLK

Code : 15000QLK

Giá : 26,775,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON 8500QLK
Cờ lê lực KANON 8500QLK

Code : 8500QLK

Giá : 21,158,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON N8500QLK
Cờ lê lực KANON N8500QLK

Code : N8500QLK

Giá : 21,158,000 VNĐ

Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N850TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N850TOK-G

Code : N850TOK-G

Giá : 26,775,000 VNĐ

Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N700TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N700TOK-G

Code : N700TOK-G

Giá : 24,098,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON 21000QLK
Cờ lê lực KANON 21000QLK

Code : 21000QLK

Giá : 48,668,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON 7000QLK
Cờ lê lực KANON 7000QLK

Code : 7000QLK

Giá : 19,425,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON N7000QLK
Cờ lê lực KANON N7000QLK

Code : N7000QLK

Giá : 19,425,000 VNĐ

Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N550TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N550TOK-G

Code : N550TOK-G

Giá : 22,260,000 VNĐ

Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N420TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N420TOK-G

Code : N420TOK-G

Giá : 21,998,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON N5600QLK
Cờ lê lực KANON N5600QLK

Code : N5600QLK

Giá : 16,275,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON 5600QLK
Cờ lê lực KANON 5600QLK

Code : 5600QLK

Giá : 16,275,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON 4200QLK
Cờ lê lực KANON 4200QLK

Code : 4200QLK

Giá : 14,123,000 VNĐ

Cờ lê lực KANON N4200QLK
Cờ lê lực KANON N4200QLK

Code : N4200QLK

Giá : 14,123,000 VNĐ

Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N280TOK-G
Cờ lê lực có đồng hồ kim Kanon N280TOK-G

Code : N280TOK-G

Giá : 11,288,000 VNĐ

Cờ lê cân lực 1/2" 30-180Nm Kanon N1800FK, Cần xiết lực Kanon
Model: N1800FK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn
 
Thông số kỹ thuật: 
- Loại kim chỉ trên thang chia lực
- Dải lực: 30-180Nm
- Thang đo: 5Nm
- Đầu nối khẩu: 1/2"
- Chiều dài: 487mm.

 

Cờ lê lực hay cần xiết lực
Model: N900FK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn
 
Thông số kỹ thuật
- Loại kim chỉ trên thang chia lực
Dải lực: 10-90Nm
- Thang đo: 2Nm
Đầu nối khẩu: 1/2"
- Chiều dài: 388mm 
Cờ lê lực hay cần xiết lực
Model: N450FK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: www.thietbioto.vn
 
Thông số kỹ thuật: 
- Dãy lực: 5 - 45 Nm
Sai số: 1"
- Đầu nối tuýp: 3/8" 
Tổng chiều dài: 320 mm
Trọng lượng: 0.34 kg
Cờ lê lực
Model: N21000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuât:
- Lực xiết: 700-2100 N.m
- Bước lực chỉnh: 10 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 2064mm
- Trọng lượng: 19.5kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: N1400TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 200-1400 N.m
- Bước lực chỉnh : 20N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài 1696mm
- Trọng lượng 9kg
Cờ lê lực
Model: N15000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 200-1500 N.m
- Bước lực chỉnh: 10 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 1844mm
- Trọng lượng: 14kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: N1000TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 100-1000 N.m
- Bước lực chỉnh : 20N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài 1484mm
- Trọng lượng 7.3kg
Cờ lê lực
Model: 10000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 1000-10000 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 50 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 1538mm
- Trọng lượng: 9.8kg
Cờ lê lực
Model: N10000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 100-1000 N.m
- Bước lực chỉnh: 5 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 1538mm
- Trọng lượng: 9.8kg
Cờ lê lực 
Model: 15000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 2000-15000 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 100 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 1844mm
- Trọng lượng: 14kg
Cờ lê cân lực 
Model: 8500QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 1000-8500 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 50 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 1388mm
- Trọng lượng: 8.5kg
Cờ lê lực
Model: N8500QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 100-850 N.m
- Bước lực chỉnh: 5 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 1388mm
- Trọng lượng: 8.5kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: 850TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com\
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 100-850 N.m
- Bước lực chỉnh : 10N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài 1384mm
- Trọng lượng 7.1kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: N700TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 70-700 N.m
- Bước lực chỉnh : 10N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài 1280mm
- Trọng lượng 6.2kg
Cờ lê lực
Model: 21000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 7000-21000 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 100 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 1"
- Chiều dài: 2064mm
- Trọng lượng: 19.5kg
Cờ lê lực
Model: 7000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 1000-7000 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 50 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài: 1314mm
- Trọng lượng: 6.2kg
Cờ lê lực
Model: N7000QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 100-700 N.m
- Bước lực chỉnh: 5 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài: 1314mm
- Trọng lượng: 6.2kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: N550TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 50-550 N.m
- Bước lực chỉnh : 10N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài 1110mm
- Trọng lượng 3.8kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: N420TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 40-420 N.m
- Bước lực chỉnh : 10N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài 955mm
- Trọng lượng 2.5kg
Cờ lê lực
Model: N5600QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 80-560 N.m
- Bước lực chỉnh: 3 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài: 1195mm
- Trọng lượng: 5kg
Cờ lê lực
Model: 5600QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 800-5600 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 30 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài: 1195mm
- Trọng lượng: 5kg
Cờ lê lực
Model: 4200QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 600-4200 kgf.cm
- Bước lực chỉnh: 20 kgf.cm
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài: 950mm
- Trọng lượng: 3.3kg
Cờ lê lực
Model: N4200QLK
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết: 60-420 N.m
- Bước lực chỉnh: 2 N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài: 950mm
- Trọng lượng: 3.3kg
Cờ lê lực có đồng hồ kim
Model: N300TOK-G
Hãng sản xuất: Kanon - Japan    
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật:
- Lực xiết : 30-300 N.m
- Bước lực chỉnh : 5N.m
- Đầu gắn tuýp dòng 3/4"
- Chiều dài 682mm
- Trọng lượng 1.6kg