Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
 Trực tuyến :  8
 Lượt truy cập :  11755156

Nhà sản xuất

Code : GED9991081S

Giá : 1,005,076,800 VNĐ

Code : GED9991075C

Giá : 151,138,300 VNĐ

Code : GED9991060C

Giá : 7,921,200 VNĐ

Code : GED7240004S

Giá : 12,349,500 VNĐ

Code : GED1860018S

Giá : 34,376,900 VNĐ

Code : GED0731112S

Giá : 2,381,500 VNĐ

Nhíp đầu nhọn 150mm Gedore GED0731111S
Nhíp đầu nhọn 150mm Gedore GED0731111S

Code : GED0731111S

Giá : 2,381,500 VNĐ

Nhíp đàn hồi 100mm Gedore GED0731110S
Nhíp đàn hồi 100mm Gedore GED0731110S

Code : GED0731110S

Giá : 414,200 VNĐ

Kim 3x180mm Gedore GED1810004C
Kim 3x180mm Gedore GED1810004C

Code : GED1810004C

Giá : 396,900 VNĐ

Kim nghe đầu bi 6x500mm Gedore GED1810005C
Kim nghe đầu bi 6x500mm Gedore GED1810005C

Code : GED1810005C

Giá : 3,140,900 VNĐ

Kim nghe 6x250mm Gedore GED1810006C
Kim nghe 6x250mm Gedore GED1810006C

Code : GED1810006C

Giá : 2,588,600 VNĐ

Vòng bảo vệ búa dưới 2kg Gedore GED9991016S
Vòng bảo vệ búa dưới 2kg Gedore GED9991016S

Code : GED9991016S

Giá : 483,200 VNĐ

Vòng kẹp 30x40mm Gedore GED1810002C
Vòng kẹp 30x40mm Gedore GED1810002C

Code : GED1810002C

Giá : 3,365,200 VNĐ

Thước kẹp đồng thang đo 1/20 Gedore GED2110000S
Thước kẹp đồng thang đo 1/20 Gedore GED2110000S

Code : GED2110000S

Giá : 9,577,100 VNĐ

Giũa tròn cut 1 Gedore GED1721260C
Giũa tròn cut 1 Gedore GED1721260C

Code : GED1721260C

Giá : 3,597,200 VNĐ

Giũa nửa tròn cut 1 Gedore GED1711260C
Giũa nửa tròn cut 1 Gedore GED1711260C

Code : GED1711260C

Giá : 3,936,400 VNĐ

Giũa dẹt cut 1 Gedore GED1701265C
Giũa dẹt cut 1 Gedore GED1701265C

Code : GED1701265C

Giá : 3,936,400 VNĐ

Xô đồng 10L Gedore GED7210001S
Xô đồng 10L Gedore GED7210001S

Code : GED7210001S

Giá : 19,194,500 VNĐ

Ê tô 100mm Gedore GED1560090S
Ê tô 100mm Gedore GED1560090S

Code : GED1560090S

Giá : 46,771,300 VNĐ

Kẹp chữ C  480mm Gedore GED1800002S
Kẹp chữ C 480mm Gedore GED1800002S

Code : GED1800002S

Giá : 18,016,800 VNĐ

Kẹp chữ C 480mm Gedore GED1800001S
Kẹp chữ C 480mm Gedore GED1800001S

Code : GED1800001S

Giá : 15,393,700 VNĐ

Kẹp chữ C 180mm Gedore GED1800180S
Kẹp chữ C 180mm Gedore GED1800180S

Code : GED1800180S

Giá : 11,942,200 VNĐ

Palăng 0.5t 2 dây xích mỗi dây dài 2.5m Gedore 
 
Model: GED9991018S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Palăng làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy..
 
Giá(VNĐ)
GED9991018S              102,233,400
GED9991019S              100,400,300
GED9991020S              117,970,400
GED9991021S              137,985,200
GED9991022S              186,953,400
GED9991023S              241,498,600
GED9991055S              395,035,700
GED9991056S                            -  

 

Xe nâng Gedore 
 
Model: GED9991081S 
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Xe nâng làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Bộ mũi khoan 15 món Gedore 
 
Model: GED9991075C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Bộ mũi khoan làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Mũi khoan 6mm Gedore 
 
Model: GED9991060C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Mũi khoan làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED9991060C                 7,921,200
GED9991061C                 8,249,100
GED9991062C                 8,749,600
GED9991063C                 9,129,200
GED9991064C                 9,629,700
GED9991065C                 9,404,400
GED9991066C                 9,714,100
GED9991067C               10,088,900
GED9991068C               10,398,600
GED9991069C               10,708,300
GED9991070C               11,392,800
GED9991071C               11,963,300
GED9991072C               13,006,400
GED9991073C               13,511,700
GED9991074C               14,277,700

 

Bơm nhớt bằng tay di động 1350mm Gedore 
 
Model: GED9991057S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Bơm nhớt bằng tay làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Dao cạo 650mm Gedore 
 
Model: GED7240004S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Dao cạo làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Non-sparking Flange spreader 300mm Gedore 
 
Model: GED1860018S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Flange spreader làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Nhíp đầu bằng 100mm Gedore 
 
Model: GED0731112S 
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Nhíp đầu bằng làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Nhíp đầu nhọn 150mm Gedore 
 
Model: GED0731111S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Nhíp đầu nhọn làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Nhíp đàn hồi 100mm Gedore 
 
Model: GED0731110S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Nhíp đàn hồi  làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 

 

Kim 3x180mm Gedore 
 
Model: GED1810004C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Kim làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 

 

Kim nghe đầu bi 6x500mm Gedore 
 
Model: GED1810005C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Kim nghe làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Kim nghe 6x250mm Gedore 
 
Model: GED1810006C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Kim nghe làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1810006C                 2,588,600
GED1810007C                 3,572,300
GED1810008C                 3,882,900
GED1810009C                 4,556,000

 

Vòng bảo vệ búa dưới 2kg Gedore 
 
Model: GED9991016S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Vòng bảo vệ búa làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED9991016S                    483,200
GED9991017S                    724,800

 

Vòng kẹp 30x40mm Gedore 
 
Model: GED1810002C 
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Vòng kẹp làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1810002C                 3,365,200
GED1810003C               11,630,800

 

Thước kẹp đồng thang đo 1/20 Gedore 
 
Model: GED2110000S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Thước kẹp làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 

 

Giũa tròn cut 1 Gedore 
 
Model: GED1721260C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Giũa tròn làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1721260C                 3,597,200
GED1723260C                 3,643,400

 

Giũa nửa tròn cut 1 Gedore 
 
Model: GED1711260C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Giũa nửa tròn làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1711260C                 3,936,400
GED1713260C                 3,980,600

 

Giũa dẹt cut 1 Gedore 
 
Model: GED1701265C
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Giũa dẹt làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1701265C                 3,936,400
GED1703265C                 3,980,600

 

Xô đồng 10L Gedore 
 
Model: GED7210001S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Xô đồng làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED7210001S               19,194,500
GED7210002S                 8,904,900

 

Ê tô 100mm Gedore 
 
Model: GED1560090S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Ê tô làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1560090S               46,771,300
GED1560125S               69,175,900
GED1560150S              108,817,000
GED1560170S              145,459,800

 

Kẹp chữ C  480mm Gedore 
 
Model: GED1800002S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Kẹp chữ C làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Kẹp chữ C 480mm Gedore 
 
Model: GED1800001S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Kẹp chữ C làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...

 

Kẹp chữ C 180mm Gedore 
 
Model: GED1800180S
 
Hãng sản xuất và xuất xứ : Gedore - Germany
 
Nhập khẩu và phân phối : thietbiotovn.com
 
Hàng chống cháy nổ
Kẹp chữ C làm bằng nguyên liệu đồng cứng đặc biệt chống phát tia lửa điện
sử dụng môi trường đặc biệt như: công nghiệp dầu khí ,  phòng điện hay nhà máy có các loại hóa chất dể cháy...
 
Giá(VNĐ)
GED1800180S               11,942,200
GED1800250S               15,198,000
GED1800430S               28,355,500