Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê
 Trực tuyến :  4
 Lượt truy cập :  13821808

Nhà sản xuất

Code : DP5

Giá : 7,373,000 VNĐ

Code : DP3

Giá : 5,073,000 VNĐ

Code : DP2

Giá : 3,899,000 VNĐ

Code : DP1

Giá : 2,160,000 VNĐ

Code : DP0.5

Giá : 1,926,000 VNĐ

Code : DG10

Giá : 19,536,000 VNĐ

Code : DG5

Giá : 8,735,000 VNĐ

Code : DG3

Giá : 6,528,000 VNĐ

Rùa kép xích 2 tấn DG2
Rùa kép xích 2 tấn DG2

Code : DG2

Giá : 4,649,000 VNĐ

Rùa kép xích 1 tấn DG1
Rùa kép xích 1 tấn DG1

Code : DG1

Giá : 3,335,000 VNĐ

Tời kéo dây thừng DW15
Tời kéo dây thừng DW15

Code : DW15

Giá : 9,628,000 VNĐ

Palang lắc tay D60
Palang lắc tay D60

Code : D60

Giá : 7,281,000 VNĐ

Palang lắc tay D30
Palang lắc tay D30

Code : D30

Giá : 4,838,000 VNĐ

Palang lắc tay D15
Palang lắc tay D15

Code : D15

Giá : 3,710,000 VNĐ

Palang lắc tay D08
Palang lắc tay D08

Code : D08

Giá : 3,194,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN20
Palang xích kéo tay DSN20

Code : DSN20

Giá : 66,828,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN15
Palang xích kéo tay DSN15

Code : DSN15

Giá : 37,853,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN10
Palang xích kéo tay DSN10

Code : DSN10

Giá : 20,101,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN5
Palang xích kéo tay DSN5

Code : DSN5

Giá : 8,125,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN3
Palang xích kéo tay DSN3

Code : DSN3

Giá : 5,260,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN2
Palang xích kéo tay DSN2

Code : DSN2

Giá : 3,663,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN1.5
Palang xích kéo tay DSN1.5

Code : DSN1.5

Giá : 3,129,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN1
Palang xích kéo tay DSN1

Code : DSN1

Giá : 2,629,000 VNĐ

Palang xích kéo tay DSN0.5
Palang xích kéo tay DSN0.5

Code : DSN0.5

Giá : 2,586,000 VNĐ

Rùa kéo tay 5T
Model: DP5
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 5 tấn
Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 125mm, Lớn nhất: 175 mm
Bán kính nhỏ nhất: 2,600 mm
Kích thước: A: 220 – 270 mm, B: 125 – 175 mm, C: 172 mm, D: 235 mm, E: 395 mm, F: 352 mm
Trọng lượng: 43.8 kg
Rùa kéo tay 3T
Model: DP3
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 3 tấn
Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 100mm, Lớn nhất: 150mm
Bán kính nhỏ nhất: 2,000 mm
Kích thước: A: 190 – 240 mm, B: 100 – 150 mm, C: 155.5 mm, D: 212 mm, E: 360 mm, F: 312 mm
Trọng lượng: 28.5 kg
Rùa kéo tay 2T 
Model: DP2
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 2 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 100mm, Lớn nhất: 150mm
Bán kính nhỏ nhất: 1,500 mm
Kích thước: A: 180 – 230 mm, B: 100 – 150 mm, C: 125 mm, D: 175 mm, E: 310 mm, F: 270 mm
Trọng lượng: 18.4 kg
Rùa kéo tay 1T
Model: DP1
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 1 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất:75 mm, Lớn nhất:125 mm
- Bán kính nhỏ nhất: 1,300 mm
- Kích thước: A: 140 - 190 mm, B: 75 - 125 mm, C: 105.5mm, D: 145.5mm, E: 242mm, F: 230mm
- Trọng lượng: 9.9 kg
Rùa kép xích 1 tấn x 2.5m
Model: DP0.5
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 0.5 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 75 mm, Lớn nhất: 125 mm
- Bán kính nhỏ nhất: 900 mm
- Kích thước: A: 140 - 190 mm, B: 75 - 125 mm, C: 103 mm, D: 135.5 mm, E: 220 mm, F: 174 mm
- Trọng lượng: 6.4 kg
Rùa kép xích 10 tấn x 3.5m
Model: DG10
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 10 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 125 mm, Lớn nhất: 250 mm
- Bán kính con lăn: "
- Kích thước: A: 220 – 345 mm, B: 125 – 250 mm, C: 180 mm, D: 240 mm, E: 415 mm, F: 370 mm, G: 428 mm
- Trọng lượng: 101 kg
Rùa kép xích 5 tấn x 3m
Model: DG5
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 5 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 125 mm, Lớn nhất: 175 mm
- Bán kính con lăn: 2,600 mm
- Kích thước: A: 220 – 270 mm, B: 125 – 175 mm, C: 172 mm, D: 235 mm, E: 395 mm, F: 352 mm, G: 380 mm
- Trọng lượng: 49.8 kg
Rùa kép xích 3 tấn x 3m
Model: DG3
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 3 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất: 100 mm, Lớn nhất: 150 mm
- Bán kính con lăn: 2000 mm
- Kích thước: A: 190 - 240 mm, B: 100 - 150 mm, C: 155.5 mm, D: 212 mm, E: 360 mm, F: 312 mm, G: 330 mm
- Trọng lượng: 34 kg
Rùa kép xích 2 tấn x 3m DG2
Model: DG2
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 2 tấn
- Bề rộng dầm: min:75 mm, max:125 mm
- Bán kính con lăn: 1,500 mm
- Kích thước: A: 180-230 mm, B: 100-150 mm, C: 125 mm, D: 175 mm, E: 310 mm, F: 270 mm, G: 305 mm
- Trọng lượng: 25.2kg
Rùa kép xích 1 tấn x 2.5m
Model: DG1
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 1 tấn
- Bề rộng dầm: Nhỏ nhất:75 mm, Lớn nhất:125 mm
- Bán kính con lăn: 1,300 mm
- Kích thước: A: 140 - 190 mm, B: 75 - 125 mm, C: 105.5 mm, D: 145.5 mm, E: 242 mm, F: 230 mm, G: 275 mm
- Trọng lượng: 14 kg
Tời kéo dây thừng
Model: DW15 
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 1.6 tấn
- Tải trọng kiểm tra: 3 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 20 m
- Đường kính dây thừng: 11.6 mm
- Trọng lượng: 26 kg
- Kích thước ngoài: 62 × 30 × 15 cm
- Vỏ vật liệu: SPC
- Khả năng đứt: 9,680 kg
- Thiết bị an toàn: Móc an toàn
Palang lắc tay
Model: D60
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 6 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 1.5 m
- Khả năng kéo: 35 kg
- Kích thước: A: 181 mm, B: 194 mm, C: 570 mm, D: 360 mm, E: 51 mm
- Trọng lượng: 28 kg
Palang lắc tay
Model: D30
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 3 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 1.5 m
- Khả năng kéo: 33 kg
- Kích thước: A: 181 mm, B: 194 mm, C: 430 mm, D: 360 mm, E: 46 mm
- Trọng lượng: 16.9 kg
Palang xích kéo tay
Model: D15
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 1.5 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 1.5 m
- Lực kéo: 18 kg
- Kích thước: A: 147 mm, B: 166 mm, C: 340 mm, D: 360 mm, E: 38 mm
- Trọng lượng: 10.1 kg

 

Palang lắc tay
Model: D08
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 0.75 Tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 1.5 m
- Lực kéo: 18 kg
- Kích thước: A: 128 mm, B: 151 mm, C: 290 mm, D: 240 mm, E: 30.5 mm
- Trọng lượng: 7 kg

 

Palang xích kéo tay
Model: DSN20
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 20 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 3.5 m
- Khả năng kéo: 41×2 kg
- Kích thước: A: 179 mm, B: 213 mm, C: 1,020 mm, D: 85 mm
- Số lượng xích tải: 8
- Khối lượng: 190 kg

 

Palang xích kéo tay
Model: DSN15
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 15 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 3.5 m
- Khả năng kéo: 41×2 kg
- Kích thước: A: 179 mm, B: 213 mm, C: 890 mm, D: 60 mm
- Số lượng xích tải: 6
- Khối lượng: 150 kg

 

Palang xích kéo tay
Model: DSN10
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 10 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 3.5 m
- Khả năng kéo: 41 kg
- Kích thước: A: 179 mm, B: 213 mm, C: 840 mm, D: 55 mm
- Số lượng xích tải: 4
- Khối lượng: 95 kg
Palang xích kéo tay
Model: DSN5
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 5 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 3 m
- Khả năng kéo: 37 kg
- Kích thước: A: 179 mm, B: 213 mm, C: 620 mm, D: 51 mm
- Số lượng xích tải: 2
- Khối lượng: 39.3 kg

 

Palang xích kéo tay

Model: DSN3
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 3 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 3 m
- Khả năng kéo: 35 kg
- Kích thước: A: 147 mm, B: 164 mm, C: 480 mm, D: 46 mm
- Số lượng xích tải: 2
- Khối lượng: 21.8 kg

 

Palang xích kéo tay
Model: DSN2
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 2 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 3 m
- Khả năng kéo: 34 kg
- Kích thước: A: 179 mm, B: 187 mm, C: 380 mm, D: 43 mm
- Số lượng xích tải: 1
- Khối lượng: 20.7kg

 

Palang xích kéo tay DSN0.5 
Model: DSN1.5
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 1.5 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 2.5 m
- Khả năng kéo: 34 kg
- Kích thước: A: 147 mm, B: 164 mm, C: 360 mm, D: 38 mm
- Số lượng xích tải: 1
- Khối lượng: 13.5 kg

 

Palang xích kéo tay
Model: DSN1
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 1 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 2.5 m
- Khả năng kéo: 33 kg
- Kích thước: A: 147 mm, B: 145 mm, C: 330 mm, D: 33.5 mm
- Số lượng xích tải: 1
- Khối lượng: 11.2 kg
Palang xích kéo tay DSN0.5 
Model: DSN0.5
Thương hiệu - xuất xứ: Deasan - Hàn Quốc
Nhập khẩu và phân phối: thietbiotovn.com
 
* Thông số kỹ thuật :
- Tải trọng: 0.5 tấn
- Độ nâng tiêu chuẩn: 2.5m
- Khả năng kéo: 24kg
- Kích thước: A: 147 mm, B: 145 mm, C: 310 mm, D: 31 mm
- Số lượng xích tải: 1
- Khối lượng: 10.9kg